Konklusion af testresultat
 
Professor i bygningskonstruktion ved universitetet i Oviedo testede SI 22
 
Efter imprægnering af betonfladen kan der ikke aflæses præcise værdier på fugtighedsmåleren, men de ligger meget tæt på den faktiske fugtighed. Det kan således for det første konkluderes, at efter anvendelse af Jensen Imprægneringsvæske, type SI 22, viser betonfladen en væsentlig mindre absorberingsevne over for vand, hvorved risikoen for syreangreb mindskes betragteligt.
      Det største fugtindhold på overfladen viser for det andet behandlingens tæthedsegenskaber, idet denne formindsker vandindtrængen.
     Endelig kan det, hvad behandlingens hærdningsevne angår konkluderes, at overfladehårdheden blev forøget med 34,8%.

Læs hele testen


 


 
J.P. Hansens Eftf. ApS Præstetoften 3 5471 Søndersø Telefon 64 89 10 88 - Fax 64 89 13 14