Støvbinding / Betonhærdning af betongulve

Fordele

  • Ingen støvafgivelse fra betongulvet
  • Ingen nedslidning af betongulvet
  • Ingen vedligeholdelse og genbehandling
  • Lave rengøringsomkostninger
  • Rene vare fra produktion / lager
  • Mindre sygefravær for personale
  • Bedre indeklima

Virkemåde
SI-22 A er en kemisk vandbaseret væske der trænger 8-12 mm ned i betonen, og giver en fuld ophærdning, af betonen.
 
Egenskaber
Efter 3-5 behandlinger med SI-22 A på et smuldrende betongulv, opnår man fuld styrke af betonen, i en dybde af 8-12 mm. P. skaltrækning på 3-5, eller hvad der måtte ønskes.
 
Miljø
SI-22 A er et vandbaseret produkt helt fri for opløsningsmidler.
Under og efter brug finder der ingen afgasning sted, og produktet belaster hverken mennesker eller miljø
 
 


 
J.P. Hansens Eftf. ApS Præstetoften 3 5471 Søndersø Telefon 64 89 10 88 - Fax 64 89 13 14